Lekcje on-line

Temat 60: Praktyczne wskazówki do jazdy na rowerze.
Format: doc
26 KB
Odpowiedzi do testu zawartego w temacie 59.
Format: doc
648 KB
Temat 59: Test ze znajomości przepisów obowiązujących rowerzystę w ruchu drogowym.
Format: doc
657 KB
Odpowiedzi do testu zawartego w temacie 58.
Format: doc
646 KB
Temat 58: Test ze znajomości przepisów obowiązujących rowerzystę w ruchu drogowym.
Format: doc
582 KB
Odpowiedzi do testu zawartego w temacie 57.
Format: doc
910 KB
Temat 57: Test ze znajomości przepisów obowiązujących rowerzystę w ruchu drogowym.
Format: doc
940 KB
Odpowiedzi do testu zawartego w temacie 56.
Format: doc
1,3 MB
Temat 56: Test ze znajomości przepisów obowiązujących rowerzystę w ruchu drogowym.
Format: doc
1,27 MB
Odpowiedzi do testu zawartego w temacie 55.
Format: doc
407 KB
Temat 55: Test ze znajomości przepisów obowiązujących rowerzystę w ruchu drogowym.
Format: doc
408 KB
Temat 54: Test ze znajomości udzielania pierwszej pomocy.
Format: doc
188 KB
Temat 53: Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadach – część II
Format: doc
1,11 MB
Temat 52: Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Format: doc
331 KB
Temat 51: Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
Format: docx
56 KB
Temat 50: Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
Format: docx
67 KB
Temat 49: Jak udzielić pierwszej pomocy?
Format: docx
211 KB
Temat 48: Test ze znajomości przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach z drogą z pierwszeństwem przejazdu.
Format: doc
208 KB
Temat 47: Skrzyżowania kierowane sygnalizacją świetlną.
Format: doc
634 KB
Temat 46: Przypomnienie wiadomości na temat skrzyżowań z pierwszeństwem o ruchu okrężnym.
Format: doc
2,04 MB
Temat 45: Ćwiczenia z umiejętności rozwiązywania skrzyżowań z „pierwszeństwem łamanym”.
Format: doc
187 KB
Temat 44: Przypomnienie wiadomości dotyczących skrzyżowań z drogą z pierwszeństwem przejazdu.
Format: doc
1,47 MB
Temat 43: Ćwiczenia na znajomość skrzyżowań z drogą z pierwszeństwem przejazdu.
Format: doc
244 KB
Temat 42: Przypomnienie wiadomości na temat skrzyżowań z drogą z pierwszeństwem przejazdu.
Format: doc
637 KB
Temat 41: Pojazd szynowy na skrzyżowaniach
Format: doc
2,52 MB
Temat 40: Test ze znajomości zasad obowiązujących na skrzyżowaniach równorzędnych.
Format: doc
916 KB
Temat 39: Przypomnienie wiadomości na temat skrzyżowania równorzędnego – część III
Format: doc
350 KB
Temat 38: Ćwiczenia na znajomość zasad obowiązujących na skrzyżowaniach równorzędnych.
Format: doc
312 KB
Temat 37: Przypomnienie wiadomości na temat skrzyżowania równorzędnego – część II.
Format: doc
772 KB
Temat 36: Ćwiczenia na znajomość zasad obowiązujących na skrzyżowaniach równorzędnych.
Format: doc
264 KB
Temat 35: Przypomnienie wiadomości na temat skrzyżowania równorzędnego.
Format: doc
2,34 MB
Temat 34: Przypomnienie ogólnych wiadomości na temat skrzyżowań – część II.
Format: doc
555 KB
Temat 33 : Przypomnienie ogólnych wiadomości na temat skrzyżowań.
Format: doc
348 KB
Temat 32: Test sprawdzający znajomość wszystkich znaków drogowych.
Format: docx
76 KB
Odpowiedzi do testu ze znaków poziomych.
Format: docx
135 KB
Temat 31: Test ze znaków poziomych.
Format: doc
176 KB
Temat 30: Powtarzamy wiadomości dotyczące znaków poziomych – część II.
Format: doc
1,28 MB
Temat 29: Powtarzamy wiadomości dotyczące znaków poziomych.
Format: doc
1,21 MB
Temat 28: Test ze znaków informacyjnych.
Format: docx
57 KB
Temat 27: Znaki informacyjne c.d.
Format: docx
577 KB
Temat 26: Znaki informacyjne.
Format: docx
943 KB
Odpowiedzi do pytań z testu zamieszczonego w temacie 25.
Format: doc
80 KB
Temat 25: TEST sprawdzający wiadomości na temat grupy znaków ostrzegawczych.
Format: doc
93 KB
Temat 24: Powtarzamy i uzupełniamy wiadomości na temat znaków ostrzegawczych – część III
Format: doc
765 KB
Temat 23: Powtarzamy i uzupełniamy wiadomości na temat znaków ostrzegawczych – część II
Format: doc
917 KB
Temat 22 : Powtarzamy i uzupełniamy wiadomości na temat grupy znaków ostrzegawczych.
Format: doc
902 KB
Temat 21: TEST – znaki nakazu.
Format: docx
99 KB
Temat 20: Powtarzamy i uzupełniamy wiadomości na temat grupy znaków nakazu.
Format: doc
1,03 MB
Temat 19: Test ze znaków zakazu.
Format: docx
126 KB
Temat 18: Znaki zakazu c.d.
Format: docx
1,69 MB
Temat 17: Znaki zakazu
Format: docx
666 KB
Temat 16: Wzorce znaków
Format: docx
93 KB
Odpowiedzi do pytań i krzyżówki - temat 15
Format: doc
40 KB
Temat 15: Zagadki o rowerach.
Format: doc
42 KB
Temat 14: Budowa, a obowiązkowe wyposażenie roweru.
Format: doc
2,07 MB
Temat 13 : Historia roweru
Format: doc
3,46 MB
Temat 12: Powtórzenie manewrów.
Format: doc
2,06 MB
Temat 11: Manewry obowiązujące rowerzystę w ruchu drogowym – ciąg dalszy.
Format: doc
163 KB
Temat 10: Manewry obowiązujące rowerzystę w ruchu drogowym.
Format: doc
852 KB
Temat 9: Bądź świadomy na drodze.
Format: docx
92 KB
Temat 8: Patrz gdzie jedziesz – skoncentruj się na jeździe.
Format: doc
29 KB
Temat 7: Sygnalizacja czyli rowerowy kierunkowskaz
Format: docx
410 KB
Temat 6: Drogi dla rowerów i przejazdy dla rowerzystów.
Format: docx
331 KB
Temat 5: Światło czerwone znaczy STOP!
Format: docx
808 KB
Temat 4: Ruch prawostronny.
Format: docx
898 KB
Temat 3: Najważniejsze zasady dla rowerzysty w pigułce.
Format: doc
35 KB
Temat 2: Przypomnienie najważniejszych zasad dla rowerzysty.
Format: doc
384 KB
Temat 1: Powtórzenie wiadomości dotyczących
Format: doc
1,86 MB