Kadra

Pracownicy pedagogiczni

Mgr Małgorzata Turała

Pedagog tańca, choreograf, nauczyciel dyplomowany Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej wydziału Pedagogiki oraz Katedry Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Wieloletni pedagog Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Łodzi oraz choreograf Harcerskiego Zespołu Artystycznego „Krajki”.

Od 2006r. związana z Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr2. Przez wiele lat prowadziła warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży, szkolenia choreograficzno-edukacyjne dla nauczycieli oraz lekcje wychowania komunikacyjnego. Jest twórcą choreografii do spektakli teatralnych oraz widowisk dziecięco- młodzieżowych. Współtwórca projektów edukacyjnych z wychowania komunikacyjnego. Wieloletni juror na przeglądach i festiwalach międzynarodowych twórczości dzieci i młodzieży. Organizatorka turniejów rowerowych dla dzieci z łódzkich szkół.

Pomysłodawca i współtwórca projektów edukacyjnych organizowanych przez Wydział Edukacji Miasta Łodzi oraz Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi. Od 2021r. Kierownik „Motodromu” filii CZP nr2. Za swoją pracę dydaktyczną oraz artystyczną uzyskała wiele nagród w tym Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi oraz Medal Edukacji Narodowej. Praca zawsze była dla Niej pasją.

Mgr Elżbieta Nowak-Czupryniak

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi , studia licencjackie ukończyła na wydziale Pedagogiki Specjalnej – specjalność – oligofrenopedagogika oraz uzupełniające studia magisterskie na wydziale Pedagogika Szkolna i Terapia Pedagogiczna. Ukończyła specjalistyczne szkolenie z zakresu ruchu drogowego dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego organizowane w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Kuratorium Oświaty w Łodzi, a Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Łodzi. Obecnie jest nauczycielem dyplomowanym wychowania komunikacyjnego na „Motodromie” filii Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr2. W czasie ferii zimowych oraz wakacji jest wychowawcą na półkoloniach. Prowadzi również zajęcia z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Mgr Jolanta Różycka

Jest nauczycielem dyplomowanym z 37-letnim stażem pracy.

Ukończyła wyższe studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w CZP Nr 1 w Łodzi jako nauczyciel wychowania komunikacyjnego w Miasteczku Ruchu Drogowego mieszczącym się przy ulicy Drewnowskiej 147.

Od 2005 roku pracuje w Miasteczku Ruchu Drogowego „MOTODROM” znajdującym się przy ulicy Parkowej 1 w Łodzi, który jest filią CZP Nr 2 w Łodzi.

Pracując na Motodromie prowadzi nie tylko zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu na kartę rowerową, zakończone egzaminem, ale również zajęcia nauczająco-rekreacyjne dla dzieci klas 1-4, mające na celu naukę właściwych i bezpiecznych zachowań na drodze.

W ramach ferii organizowanych w Miasteczku pełni funkcję wychowawcy na półkoloniach zimowych i letnich. Ponad to bierze udział w projektach realizowanych przez CZP Nr 2, przy współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu M-Łodzi i Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Drogowego, propagujących bezpieczeństwo na drogach wśród dzieci i młodzieży. W ramach projektów prowadzi zajęcia i warsztaty na Motodromie oraz w szkołach (m.in. „Odblaskowa Łódź”), a także wycieczki rowerowe (m.in. „Poznajemy Łódź”).

Mgr Monika Szulc

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Nauk o Wychowaniu kierunku wychowanie fizyczne i zdrowotne. Dawniej były sportowiec -wieloletnia zawodniczka Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet. Od kilkunastu lat z ogromną pasja prowadzi zajęcia wychowania komunikacyjnego na Motodromie. W swoją pracę angażuje się na 100 procent. Bierze udział w projektach oraz akcjach edukacyjnych propagujacych bezpieczeństwo w ruchu drogowym dla dzieci. Organizatorka licznych konkursów plastycznych, wycieczek rowerowych. Posiada liczne kwalifikacje zawodowe takie jak: instruktor koszykówki, uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową, uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

mgr Ewa Wielądek

Nauczycielem dyplomowanym z długoletnim stażem. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku pedagogika wieku dziecięcego oraz studia podyplomowe z zakresu gimnastyki korekcyjnej . Ukończyła specjalistyczne szkolenie z zakresu ruchu drogowego dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego organizowane w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Kuratorium Oświaty w Łodzi, a Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Łodzi.

Dr Karol Wysznacki

Absolwent Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ, architekt, projektant wnętrz, fotograf, twórca filmów, grafik. Laureat i finalista kilkunastu konkursów fotograficznych, filmowych i architektonicznych, certyfikowany pilot dronów. Zrealizował liczne teledyski, filmy dokumentalne, promocyjne, plakaty, banery a także wystawy fotograficzne poświęcone łódzkiej architekturze.

Pracownicy administracyjno-socjalni

Paulina Kacperska - Gnybek -sekretariat
Katarzyna Rydz - sekretariat
Urszula Brządkowska - Białkowska
Wiesława Misiakiewicz
Robert Pawłowski