PÓŁKOLONIE ZIMOWE 2024

‹ wróć

Zajęcia będą prowadzone w grupach 15-osobowych w budynku CZP2 przy ulicy Sopockiej 3/5 oraz w budynku Motodromu przy ulicy Parkowej 1 w godzinach 8:00 - 16:00. Przy czym uczestnicy półkolonii mają zapewnioną opiekę wychowawców w godzinach od 7:00 do 17:00.

W trakcie pobytu zapewnione jest drugie śniadanie oraz dwudaniowy obiad.

W obu placówkach uczestników obowiązuje zmiana obuwia.

· Dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić i podpisać oraz dostarczyć do sekretariatu CZP2 lub Filii Motodrom w zależności od tego, gdzie dziecko zostało zapisane na półkolonie.

PROCEDURA ZAPISÓW - PÓŁKOLONIE – Zima 2024

 

 1. Zapisy rozpoczynają się 2 stycznia 2024 r. o 18:00
 2. Uprawnionymi do udziału w półkoloniach są dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Łodzi, które w roku szkolnym 2023/2024 są uczniami klas I-VI
 3. Udział w półkoloniach jest odpłatny i w CZP2 oraz Filii Motodrom wynosi:

60 zł za jeden dzień pobytu (w przypadku placówek pracy pozaszkolnej oraz szkół podstawowych na terenie których zlokalizowane są pływalnie)

 1. Zapisanie uczestnika odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego systemu (lodz.pl/zima) poprzez wypełnienie i przesłanie zgłoszenia (uczestnik półkolonii może zostać zapisany na dowolną liczbę tygodni).
 2. Rodzic/opiekun od dnia 12.12.2023 roku sporządzą zgłoszenie dla każdego dziecka oddzielnie, określając trzy preferencje.
 3. W okresie od dnia 2 stycznia o godz. 18:00 do dnia 4 stycznia  18:00 rodzic przesyła zgłoszenie.
 4. O przyjęciu na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Warunkiem zakwalifikowania się do udziału w półkoloniach jest pozytywna weryfikacja przyjętego zgłoszenia przez Organizatora wypoczynku oraz wniesienie opłaty w ciągu 48 godzin od momentu uzyskania informacji o wstępnym zakwalifikowaniu.
 6. Rodzic/opiekun za pośrednictwem poczty e-mail otrzyma informacje o wstępnej kwalifikacji bądź braku miejsc we wszystkich wybranych placówkach.
 7. W przypadku niezakwalifikowania się przez uczestnika z powodu: braku miejsc lub nie wniesienia opłaty, zgłoszenie można edytować i ubiegać się o zakwalifikowanie podczas rekrutacji uzupełniającej
 8. Rodzic/opiekun prawny uczestnika zakwalifikowanego na półkolonie ma obowiązek:

wydrukować (dokumenty wygenerują się w systemie), wypełnić i podpisać dokumenty związane z uczestnictwem w półkoloniach (na każdy turnus oddzielny komplet) oraz dostarczyć je Organizatorowie najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnusu. Jeśli rodzic dysponuje kwalifikowalnym podpisem elektronicznym może uwierzytelnić dokumenty za pośrednictwem systemu.

 

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w półkoloniach, Organizator dokonuje zwrotu wpłaconych środków tylko w sytuacji zgłoszenia rezygnacji na minimum trzy dni robocze przed rozpoczęciem turnusu.

Z uwagi na poniesione przez Organizatora koszty związane z zakupem wyżywienia i biletów wstępu, nie ma  możliwości ubiegania się o zwrot kosztów po wyżej określonym terminie oraz w przypadku pojedynczych nieobecności.

Terminarz

12.12.2023 – 2.01.2024 godz.: 17:00 – Rodzice przygotowują zgłoszenia w systemie

2.01.2024 godz.: -18:00 – rozpoczęcie wysyłania zgłoszeń

2.01.2024 godz.:18:00 – 4.01.2024 godz.:18:00 Rodzice wysyłają zgłoszenia, system kwalifikuje zgłoszenia. Rodzice otrzymują informację (wysyłaną przez system), że zostali wstępnie zakwalifikowani do udziału w półkoloniach w SP 000, turnus:…… Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty (w ciągu 48h roboczych) i akceptacja Organizatora.

Od 2.01 godz. 19  zakwalifikowane zgłoszenia będą widoczne na kontach szkoły.

Szkoła może:

 1. Odrzucić zgłoszenie z uwagi na zawarte informacje o specjalnych potrzebach uczestnika

Czynność Wykonujemy bezpośrednio po zapoznaniu się z informacjami o uczestniku

 1. Zaakceptować zgłoszenie po odnotowaniu wpłaty na koncie szkoły

Czynność wykonujemy po zaksięgowaniu wpłaty na koncie (ostatnie wpłaty mogą pojawić się na rachunku szkoły 9.01 około godz.:12

 1. Odrzucić zgłoszenie z uwagi na brak wpłaty

Czynność wykonujemy w dniu 9.01.24 do godz. 16:00

10.01.2023 roku zostaje opublikowana lista wolnych miejsc, następnie powtarzamy procedurę on-line, która zakończy się 17.01.2024

Ostateczna lista wolnych miejsc zostanie opublikowana 18.01.2024. Rekrutacje na pozostałe wolne miejsca prowadzić będziemy w sposób tradycyjny.