Opis

Centrum Inicjatyw Międzypokoleniowych
przy CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI
UL. SOPOCKA 3/5
 
Koncepcja stworzenia Centrum Inicjatyw Międzypokoleniowych oparta jest na powstaniu miejsca, w którym spotykają się różne grupy wiekowe nie tylko w celu skorzystania z adekwatnej oferty zajęć i propozycji spędzenia wolnego czasu, ale także aby wymienić własne doświadczenia, wzajemnie się wspierać i tworzyć warunki do współpracy oraz poznawania różnych form integracji.

Podstawowym elementem innowacyjnym w zamyśle funkcjonowania Centrum jest udzielanie wsparcia osobom potrzebującym na miejscu, ale przede wszystkim tworzenie grup i sieci wsparcia w ramach wspólnych przedsięwzięć, kierowanych  do lokalnej społeczności.
Misja realizowana będzie przez  działania, oparte na wiedzy i rozwiązaniach proponowanych przez specjalistów, innowacyjnych formach pracy i edukacji, z wykorzystaniem dobrych praktyk w tym zakresie, pozyskanych głownie ( choć nie jedynie )  w wyniku  współpracy międzynarodowej, jaka została już nawiązana i będzie systematycznie rozwijana. Drugim bardzo ważnym elementem innowacyjności i profesjonalności przedsięwzięcia będzie stała koordynacja i konsultacja instytucji naukowych – Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Nauk o Wychowaniu – Katedry Andragogiki i Gerontologii oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego – Zakładu Demografii i Gerontologii Społecznej. Do współpracy zaproszone zostaną także inni partnerzy  z sektora biznesowego, edukacyjnego, technologicznego, sektor pozarządowy oraz naturalnie władze lokalne, na których wsparcie niezwykle mocno liczymy. Stałą współpracę i współtworzenie Centrum zadeklarowało stowarzyszenie Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej „HIPOKAMP”.

Zajęcia systematyczne:

 1. Klub Seniorów „M-Łodzi Duchem” przy CZP2 – tematyczne spotkania czwartkowe:
 • Historia
 • Sztuka
 • Problematyka społeczna
 • Gerontoprofilaktyka
 • Edukacja medialna
 • Tematy bieżące
 • Wykłady eksperckie – współpraca z UŁ i UMED

 

 1. Centrum Inicjatyw Międzypokoleniowych przy CZP2 – projekty i działania integracyjne:
 • Twórczy i edukacyjny wolontariat senioralny skierowany do dzieci w przedszkolach i szkołach przyszpitalnych
 • Współpraca z Uniwersytetem Łódzkim – debaty i dyskusje międzypokoleniowe
 • Edukacja międzypokoleniowa – projekty i inicjatywy w szkołach
 • Media cyfrowe w edukacji i sztuce – warsztaty twórcze

 

Zajęcia otwarte:

 

 1. Joga 60+
 2. Zajęcia taneczno-ruchowe
 3. Zajęcia plastyczne
 4. Spotkania edukacyjno-integracyjne
 5. Otwarte projekcje filmowe – Filmowe piątki w CZP2
 6. Zajęcia wokalne
 7. Zajęcia instrumentalne
 8. Zajęcia artystyczne – teatr/kabaret