Kontakt

Koordynator CIM: Grażyna Busse 601 25 43 71

 

CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR2 W ŁODZI
ŁÓDŹ, UL. SOPOCKA 3/5 TEL./FAX (42)684-24-87
kontakt@czp2.elodz.edu.pl