Opis

Centrum Inicjatyw Międzypokoleniowych
przy CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI
UL. SOPOCKA 3/5
 
Koncepcja stworzenia Centrum Inicjatyw Międzypokoleniowych oparta jest na powstaniu miejsca, w którym spotykają się różne grupy wiekowe nie tylko w celu skorzystania z adekwatnej oferty zajęć i propozycji spędzenia wolnego czasu, ale także aby wymienić własne doświadczenia, wzajemnie się wspierać i tworzyć warunki do współpracy oraz poznawania różnych form integracji.

Podstawowym elementem innowacyjnym w zamyśle funkcjonowania Centrum jest udzielanie wsparcia osobom potrzebującym na miejscu, ale przede wszystkim tworzenie grup i sieci wsparcia w ramach wspólnych przedsięwzięć, kierowanych  do lokalnej społeczności.
Misja realizowana będzie przez  działania, oparte na wiedzy i rozwiązaniach proponowanych przez specjalistów, innowacyjnych formach pracy i edukacji, z wykorzystaniem dobrych praktyk w tym zakresie, pozyskanych głownie ( choć nie jedynie )  w wyniku  współpracy międzynarodowej, jaka została już nawiązana i będzie systematycznie rozwijana. Drugim bardzo ważnym elementem innowacyjności i profesjonalności przedsięwzięcia będzie stała koordynacja i konsultacja instytucji naukowych – Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Nauk o Wychowaniu – Katedry Andragogiki i Gerontologii oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego – Zakładu Demografii i Gerontologii Społecznej. Do współpracy zaproszone zostaną także inni partnerzy  z sektora biznesowego, edukacyjnego, technologicznego, sektor pozarządowy oraz naturalnie władze lokalne, na których wsparcie niezwykle mocno liczymy. Stałą współpracę i współtworzenie Centrum zadeklarowało stowarzyszenie Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej „HIPOKAMP”.

Planowane formy pracy Centrum  odbywać się będą w oparciu o bazę i specjalistów kadry CZP nr 2, w zakresie różnorodnych form aktywności:
 
•     warsztaty – plastyczne, muzyczne, teatralne i inne
•     debaty
•     wykłady
•     spotkania tematyczne – kluby dyskusyjne
•     seminaria
•     szkolenia
•     projekty i przedsięwzięcia okazjonalne
•     poradnictwo i wsparcie indywidualne – spotkania ze specjalistami
•     inne propozycje, wynikające z potrzeb uczestników
•     przygotowywanie od teorii do praktyki poprzez działanie
•     aktywizacja ruchowa, profilaktyka zdrowotna i ekologizacja życia
•     Mini-uniwersytet Międzypokoleniowy
 
Należy w równym stopniu rozwijać nowoczesne i atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego, prowadzić działania wspierające i poradnicze, ale także edukować i informować o wielkiej roli własnego zaangażowania w kreowanie rzeczywistości wszystkich członków naszej społeczności.
ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW, SCZEGÓLNIE SENIORÓW, OSOBY STARSZE,  DO WŁĄCZENIA SIĘ W DZIAŁANIA CENTRUM.
O AKTUALNYCH SPOTKANIACH I PRZEDSIĘWZIĘCIACH BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO.
 
WKRÓTCE – SPOTKANIA Z SENIORAMI, CHCĄCYMI ZAPREZENTOWAĆ 
SWOJE UMIEJĘTNOŚCI ARTYSTYCZNE !!!!!