Aktualności

Działania w ramach Centrum Inicjatyw Międzypokoleniowych

 

J. niemiecki

poniedziałki  - 10.15 – 11.15 

 

Joga 

poniedziałki  i czwartki -  9.00 – 10.00

 

Edukacja cyfrowa dla seniorów (liczba miejsc ograniczona)

Wtorki – 10.00 – 11.30

 

Spotkania Klubu M-Łodzi Duchem

Czwartki  - 10.30 – 12.00

Planowane tematy i zajęcia w okresie wrzesień – grudzień 2018:

- edukacja historyczna – wykłady 1 x w miesiącu

- edukacja artystyczno-historyczna  z obszaru architektury: Łódzki Detal; spotkania z Marią Nowakowską – 27. 09. i 25.10. 2018

- gerontoprofilaktyka – zajęcia wzmacniające funkcje poznawcze; edukacja gerontologiczna – 1x w miesiącu

- Poezja, twórczość, hobby – zajęcia polegające na prezentacji własnych prac uczestników – 1 x w miesiącu lub zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami

- Dyskusje tematyczne – bieżące problemy, wskazywane przez uczestników; zajęcia integracyjne

- Spotkania i uroczystości świąteczne

- 100. Rocznica odzyskania niepodległości – spotkanie tematyczne – 08.11.; materiały przygotowane i przedstawione przez uczestników

 

Edukacja i przygotowanie do działań międzypokoleniowych; warsztaty dziennikarskie, przygotowujące do aktywności w ramach tworzenia gazety społecznej „MY, M-Łodzi Duchem”

Czwartki – 12.15 – 14.00

 

W ramach Centrum realizowane są działania projektowe o charakterze międzypokoleniowym, we współpracy ze szkołami i przedszkolami łódzkimi.

Zapraszamy osoby chętne – seniorów wolontariuszy – do włączenia się w realizowane projekty w tym obszarze. Wszystkie podejmowane działania są wspierane profesjonalnie przez gerontologów i pedagogów – specjalistów edukacji i współpracy międzypokoleniowej.

Spotkania wolontariuszy odbywają się wg ustaleń indywidualnych, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami zaangażowanych osób.

 

Kontakt do koordynatora CIM: Grażyna Busse 601 25 43 71