‹ wróć

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na niżej wymienione nowo powstałe zajęcia wokalne i instrumentalne.

Chęć uczestnictwa w zajęciach prosimy zgłaszać poprzez wypełnienie "Wniosku o przyjęcie na zajęcia", pobranego z naszej strony internetowej, lub bezpośrednio w sekretariacie placówki.
Przesłuchania odbywają się w czwartki w godzinach 15.30 - 19.00.

 

1. Dziecięcy zespół wokalny
Zajęcia wokalne dla dzieci w wieku 8 -12 lat. 2x60 min nabór
Emisja zbiorowa – gwarantująca bezpieczeństwo pracy głosem dla dzieci w tym wieku,
- nawykowe wypracowanie prawidłowego oddechu,
- praca nad prawidłowa dykcja i wymową ,
- praca nad kształtowaniem prawidłowej fonacji i intonacji dźwięku,
- praca nad repertuarem dostosowanym do wieku dzieci oraz proponowanym przez dzieci. - praca nad rozwojem i doskonaleniem pamięci słuchowej,
- ćwiczenia ekspresji emocjonalnej.
- udział w konkursach, festiwalach, koncertach

2. Zespół wokalny dla młodzieży w wieku 13 – 18 2x90 min nabór
- emisja zbiorowa i indywidualna
- praca nad wypracowaniem prawidłowego oddechu i prawidłowej fizjologii śpiewu. - praca nad prawidłową emisją, fonacja dźwięku,
- praca nad różnorodną artykulacją
- praca nad dykcją, korekta dykcji i artykulacji w śpiewie i mowie
- praca nad techniką wykonawczą i interpretacją ustalonego repertuaru
- udział w konkursach, festiwalach, koncertach

 

3. Nauka gry na skrzypcach dla „przeterminowanych” nabór – od 13 lat
- praca metodami nutowymi i beznutowymi,
- technika prawej i lewej ręki,
- zajęcia indywidualne i zbiorowe ( zespół)
- dostosowanie tempa pracy do możliwości
- kształcenie teoretyczne dostosowane do potrzeb realizowanego programu
- praca nad atrakcyjnym, zróznicowanym repertuarem

wniosek-na-zajecia-dzieci-2023-2024.pdf
Format: pdf
791 KB
wniosek-na-zajecia-dorosli-2023-2024.pdf
Format: pdf
928 KB