"ODBLASKOWA ŁÓDŹ"

‹ wróć

"ODBLASKOWA ŁÓDŹ"

 

W ramach trwającej w Łodzi Kampanii „Odblaskowa Łódź” nauczyciele zatrudnieni w CZP nr 2 przeprowadzili zajęcia, których tematem były odblaski oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pieszych 
i rowerzystów na drogach.

Zajęcia odbywały się w Miasteczku Ruchu Drogowego „MOTODROM” mieszczącym się 
w Łodzi przy ulicy Parkowej 1, który jest filią CZP nr 2. 

Nauczycielkami prowadzącymi zajęcia były mgr Jolanta Różycka i mgr Monika Szulc.

W zajęciach wzięło udział 38 klas (ok. 950 uczniów) z 9. szkół podstawowych (SP 14, 44, 45, 55,

79, 83, 160, 173, Scholastikus).

Zajęcia dedykowane były dla uczniów z klas I – VI. W ramach zajęć przedstawiane były dwie prezentacje. Pierwsza, przeznaczona dla dzieci klas I – III, dotyczyła przede wszystkim pieszych,

 zaś druga, dla uczniów klas IV-VI, koncentrowała się na rowerzystach.

W drugiej części zajęć odbywała się prezentacja gadżetów odblaskowych oraz demonstracja ich na jednym z uczniów, a także zajęcia plastyczne w trakcie których uczniowie mieli pokolorować
i dorysować elementy odblaskowe na obrazkach przedstawiających różne osoby.

Prace uczniów można oglądać na stronie internetowej CZP nr 2.

Zajęcia trwały 1,5 godziny zegarowej.

Wyżej wymienione zajęcia zostały włączone do stałej oferty dydaktycznej zajęć na „MOTODROMIE”.