logo
btn 1
btn 2
btn 3
btn 4
btn 5
btn 6
btn 7
btn 8
btn 9
btn 10
btn 11
btn 17
btn 12
btn 13
pl
en
bip

Seniorzy

PONIEDZIAŁKI

godz.10:00-11:00 Joga dla seniorów (I grupa) - dostępne maty i sprzęt pomocniczy.

godz. 11:15 - 12:15 Język niemiecki dla dorosłych - grupa średnio zaawansowana

CZWARTKI

godz.10:30-12:00 Spotkania warsztatowo-wykładowe (edukacja dla seniorów); spotkania integracyjne i informacyjne

godz.9:30-10:30 Joga dla seniorów (II grupa)

W okresie wiosenno - letnim proponujemy zajęcia nordic walking dla seniorów z profesjonalnym opiekunem-instruktorem - wypożyczamy bezpłatnie kijki, zajęcia odbywają się w plenerze

KLUB SENIORA-DZIENNIKARZA - SPOTKANIA Z GRUPĄ OSÓB PISZĄCYCH LUB ZAINTERESOWANYCH PISANIEM ARTYKUŁÓW DO LOKALNEJ GAZETY ŁÓDZKICH SENIORÓW - "MY, M-ŁODZI DUCHEM" - terminy ustalane na bieżąco, informacje: tel. 601 25 43 71


W ramach Klubu organizowane są także spotkania plenerowe, imprezy taneczne, spotkania integracyjny z innymi grupami i współpracujacymi organizacjami i instytucjami.

Centrum Inicjatyw Międzypokoleniowych
przy CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI
UL. SOPOCKA 3/5

 

Koncepcja stworzenia Centrum Inicjatyw Międzypokoleniowych oparta jest na powstaniu miejsca, w którym spotykają się różne grupy wiekowe nie tylko w celu skorzystania z adekwatnej oferty zajęć i propozycji spędzenia wolnego czasu, ale także aby wymienić własne doświadczenia, wzajemnie się wspierać i tworzyć warunki do współpracy oraz poznawania różnych form integracji.

Podstawowym elementem innowacyjnym w zamyśle funkcjonowania Centrum jest udzielanie wsparcia osobom potrzebującym na miejscu, ale przede wszystkim tworzenie grup i sieci wsparcia w ramach wspólnych przedsięwzięć, kierowanych  do lokalnej społeczności.

Misja realizowana będzie przez  działania, oparte na wiedzy i rozwiązaniach proponowanych przez specjalistów, innowacyjnych formach pracy i edukacji, z wykorzystaniem dobrych praktyk w tym zakresie, pozyskanych głownie ( choć nie jedynie )  w wyniku  współpracy międzynarodowej, jaka została już nawiązana i będzie systematycznie rozwijana. Drugim bardzo ważnym elementem innowacyjności i profesjonalności przedsięwzięcia będzie stała koordynacja i konsultacja instytucji naukowych – Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Nauk o Wychowaniu – Katedry Andragogiki i Gerontologii oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego – Zakładu Demografii i Gerontologii Społecznej. Do współpracy zaproszone zostaną także inni partnerzy  z sektora biznesowego, edukacyjnego, technologicznego, sektor pozarządowy oraz naturalnie władze lokalne, na których wsparcie niezwykle mocno liczymy. Stałą współpracę i współtworzenie Centrum zadeklarowało stowarzyszenie Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej „HIPOKAMP”.

Planowane formy pracy Centrum  odbywać się będą w oparciu o bazę i specjalistów kadry CZP nr 2, w zakresie różnorodnych form aktywności:

 •      warsztaty – plastyczne, muzyczne, teatralne i inne
 •      debaty
 •      wykłady
 •      spotkania tematyczne – kluby dyskusyjne
 •      seminaria
 •      szkolenia
 •      projekty i przedsięwzięcia okazjonalne
 •      poradnictwo i wsparcie indywidualne – spotkania ze specjalistami
 •      inne propozycje, wynikające z potrzeb uczestników
 •      przygotowywanie od teorii do praktyki poprzez działanie
 •      aktywizacja ruchowa, profilaktyka zdrowotna i ekologizacja życia
 •      Mini-uniwersytet Międzypokoleniowy

Należy w równym stopniu rozwijać nowoczesne i atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego, prowadzić działania wspierające i poradnicze, ale także edukować i informować o wielkiej roli własnego zaangażowania w kreowanie rzeczywistości wszystkich członków naszej społeczności.

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW, SCZEGÓLNIE SENIORÓW, OSOBY STARSZE,  DO WŁĄCZENIA SIĘ W DZIAŁANIA CENTRUM.
O AKTUALNYCH SPOTKANIACH I PRZEDSIĘWZIĘCIACH BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO.

 

WKRÓTCE – SPOTKANIA Z SENIORAMI, CHCĄCYMI ZAPREZENTOWAĆ
SWOJE UMIEJĘTNOŚCI ARTYSTYCZNE !!!!!

 

ZLOT  UTALENTOWANYCH  SENIORÓW
- Z U S –

 

Wszelkich informacji udziela sekretariat CZP 2 przy ulicy Sopockiej 3/5
Tel. (42) 684-24-87 lub kom. 601 25 43 71
e-mail: centrumzp2@poczta.onet.pl

Partnerzy

Nowy baner polskiNowy baner polskiNowy baner polski

CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR2 W ŁODZI, ŁÓDŹ, UL. SOPOCKA 3/5 TEL./FAX (42)684-24-87
OBIEKT-SPORTOWO DYDAKTYCZNY, UL. ZJEDNOCZENIA 1 TEL. (42)684-24-87
MŁODZIEŻOWE MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO (MOTODROM), UL.PARKOWA 1 - 606 546 100

Copyright © 2011 Centrum Zajęć Pozaszkolnych Sopocka
strony internetowe łódź