logo
btn 1
btn 2
btn 3
btn 4
btn 5
btn 6
btn 7
btn 8
btn 9
btn 10
btn 11
btn 17
btn 12
btn 13
pl
en
bip

Seniorzy

Działania w ramach Centrum Inicjatyw Międzypokoleniowych

 

J. niemiecki

poniedziałki  - 10.15 – 11.15 

 

Joga 

poniedziałki  i czwartki -  9.00 – 10.00

 

Edukacja cyfrowa dla seniorów (liczba miejsc ograniczona)

Wtorki – 10.00 – 11.30

 

Spotkania Klubu M-Łodzi Duchem

Czwartki  - 10.30 – 12.00

Planowane tematy i zajęcia w okresie wrzesień – grudzień 2018:

- edukacja historyczna – wykłady 1 x w miesiącu

- edukacja artystyczno-historyczna  z obszaru architektury: Łódzki Detal; spotkania z Marią Nowakowską – 27. 09. i 25.10. 2018

- gerontoprofilaktyka – zajęcia wzmacniające funkcje poznawcze; edukacja gerontologiczna – 1x w miesiącu

- Poezja, twórczość, hobby – zajęcia polegające na prezentacji własnych prac uczestników – 1 x w miesiącu lub zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami

- Dyskusje tematyczne – bieżące problemy, wskazywane przez uczestników; zajęcia integracyjne

- Spotkania i uroczystości świąteczne

- 100. Rocznica odzyskania niepodległości – spotkanie tematyczne – 08.11.; materiały przygotowane i przedstawione przez uczestników

 

Edukacja i przygotowanie do działań międzypokoleniowych; warsztaty dziennikarskie, przygotowujące do aktywności w ramach tworzenia gazety społecznej „MY, M-Łodzi Duchem”

Czwartki – 12.15 – 14.00

 

W ramach Centrum realizowane są działania projektowe o charakterze międzypokoleniowym, we współpracy ze szkołami i przedszkolami łódzkimi.

Zapraszamy osoby chętne – seniorów wolontariuszy – do włączenia się w realizowane projekty w tym obszarze. Wszystkie podejmowane działania są wspierane profesjonalnie przez gerontologów i pedagogów – specjalistów edukacji i współpracy międzypokoleniowej.

Spotkania wolontariuszy odbywają się wg ustaleń indywidualnych, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami zaangażowanych osób.

 

Kontakt do koordynatora CIM: Grażyna Busse 601 25 43 71

Centrum Inicjatyw Międzypokoleniowych
przy CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI
UL. SOPOCKA 3/5

 

Koncepcja stworzenia Centrum Inicjatyw Międzypokoleniowych oparta jest na powstaniu miejsca, w którym spotykają się różne grupy wiekowe nie tylko w celu skorzystania z adekwatnej oferty zajęć i propozycji spędzenia wolnego czasu, ale także aby wymienić własne doświadczenia, wzajemnie się wspierać i tworzyć warunki do współpracy oraz poznawania różnych form integracji.

Podstawowym elementem innowacyjnym w zamyśle funkcjonowania Centrum jest udzielanie wsparcia osobom potrzebującym na miejscu, ale przede wszystkim tworzenie grup i sieci wsparcia w ramach wspólnych przedsięwzięć, kierowanych  do lokalnej społeczności.

Misja realizowana będzie przez  działania, oparte na wiedzy i rozwiązaniach proponowanych przez specjalistów, innowacyjnych formach pracy i edukacji, z wykorzystaniem dobrych praktyk w tym zakresie, pozyskanych głownie ( choć nie jedynie )  w wyniku  współpracy międzynarodowej, jaka została już nawiązana i będzie systematycznie rozwijana. Drugim bardzo ważnym elementem innowacyjności i profesjonalności przedsięwzięcia będzie stała koordynacja i konsultacja instytucji naukowych – Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Nauk o Wychowaniu – Katedry Andragogiki i Gerontologii oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego – Zakładu Demografii i Gerontologii Społecznej. Do współpracy zaproszone zostaną także inni partnerzy  z sektora biznesowego, edukacyjnego, technologicznego, sektor pozarządowy oraz naturalnie władze lokalne, na których wsparcie niezwykle mocno liczymy. Stałą współpracę i współtworzenie Centrum zadeklarowało stowarzyszenie Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej „HIPOKAMP”.

Planowane formy pracy Centrum  odbywać się będą w oparciu o bazę i specjalistów kadry CZP nr 2, w zakresie różnorodnych form aktywności:

 •      warsztaty – plastyczne, muzyczne, teatralne i inne
 •      debaty
 •      wykłady
 •      spotkania tematyczne – kluby dyskusyjne
 •      seminaria
 •      szkolenia
 •      projekty i przedsięwzięcia okazjonalne
 •      poradnictwo i wsparcie indywidualne – spotkania ze specjalistami
 •      inne propozycje, wynikające z potrzeb uczestników
 •      przygotowywanie od teorii do praktyki poprzez działanie
 •      aktywizacja ruchowa, profilaktyka zdrowotna i ekologizacja życia
 •      Mini-uniwersytet Międzypokoleniowy

Należy w równym stopniu rozwijać nowoczesne i atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego, prowadzić działania wspierające i poradnicze, ale także edukować i informować o wielkiej roli własnego zaangażowania w kreowanie rzeczywistości wszystkich członków naszej społeczności.

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW, SCZEGÓLNIE SENIORÓW, OSOBY STARSZE,  DO WŁĄCZENIA SIĘ W DZIAŁANIA CENTRUM.
O AKTUALNYCH SPOTKANIACH I PRZEDSIĘWZIĘCIACH BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO.

 

WKRÓTCE – SPOTKANIA Z SENIORAMI, CHCĄCYMI ZAPREZENTOWAĆ
SWOJE UMIEJĘTNOŚCI ARTYSTYCZNE !!!!!

 

ZLOT  UTALENTOWANYCH  SENIORÓW
- Z U S –

 

Wszelkich informacji udziela sekretariat CZP 2 przy ulicy Sopockiej 3/5
Tel. (42) 684-24-87 lub kom. 601 25 43 71
e-mail: centrumzp2@poczta.onet.pl

Partnerzy

Nowy baner polskiNowy baner polskiNowy baner polski

CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR2 W ŁODZI, ŁÓDŹ, UL. SOPOCKA 3/5 TEL./FAX (42)684-24-87
OBIEKT-SPORTOWO DYDAKTYCZNY, UL. ZJEDNOCZENIA 1 TEL. (42)684-24-87
MŁODZIEŻOWE MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO (MOTODROM), UL.PARKOWA 1 - 606 546 100

Copyright © 2011 Centrum Zajęć Pozaszkolnych Sopocka
strony internetowe łódź