logo
btn 1
btn 2
btn 3
btn 4
btn 5
btn 6
btn 7
btn 8
btn 9
btn 10
btn 11
btn 17
btn 12
btn 13
pl
en
bip

rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że

 1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 2, z siedzibą w Łodzi, ul. Sopocka 3/5, 93-490  tel. 042 684 24 87,  które reprezentuje dyrektor placówki – p. Małgorzata Zbicińska;

2) Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych: tel. 502740777 lub e-mail kontakt@rodo.radomsko.pl  

3) Państwa dane osobowe gromadzone i przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku  prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art.6 ust.1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO

4) Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:

- osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;

- podmioty, którym Administrator zaleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres5 lat;

7) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

8) Macie Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

9) Podanie przez Państwo danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa wpisania na listę uczestników zajęć w Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 2;

10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Partnerzy

Nowy baner polskiNowy baner polskiNowy baner polski

CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR2 W ŁODZI, ŁÓDŹ, UL. SOPOCKA 3/5 TEL./FAX (42)684-24-87
OBIEKT-SPORTOWO DYDAKTYCZNY, UL. ZJEDNOCZENIA 1 TEL. (42)684-24-87
MŁODZIEŻOWE MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO (MOTODROM), UL.PARKOWA 1 - 606 546 100

Copyright © 2011 Centrum Zajęć Pozaszkolnych Sopocka
strony internetowe łódź