logo
btn 1
btn 2
btn 3
btn 4
btn 5
btn 6
btn 7
btn 8
btn 9
btn 10
btn 11
btn 17
btn 12
btn 13
pl
en
bip

Motodrom


"ODBLASKOWA ŁÓDŹ"


W ramach trwającej w Łodzi Kampanii „Odblaskowa Łódź” nauczyciele zatrudnieni w CZP nr 2 przeprowadzili zajęcia, których tematem były odblaski oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pieszych 
i rowerzystów na drogach.

Zajęcia odbywały się w Miasteczku Ruchu Drogowego „MOTODROM” mieszczącym się 
w Łodzi przy ulicy Parkowej 1, który jest filią CZP nr 2. 

Nauczycielkami prowadzącymi zajęcia były mgr Jolanta Różycka i mgr Monika Szulc.

W zajęciach wzięło udział 38 klas (ok. 950 uczniów) z 9. szkół podstawowych (SP 14, 44, 45, 55,

79, 83, 160, 173, Scholastikus).

Zajęcia dedykowane były dla uczniów z klas I – VI. W ramach zajęć przedstawiane były dwie prezentacje. Pierwsza, przeznaczona dla dzieci klas I – III, dotyczyła przede wszystkim pieszych,

 zaś druga, dla uczniów klas IV-VI, koncentrowała się na rowerzystach.

W drugiej części zajęć odbywała się prezentacja gadżetów odblaskowych oraz demonstracja ich na jednym z uczniów, a także zajęcia plastyczne w trakcie których uczniowie mieli pokolorować
i dorysować elementy odblaskowe na obrazkach przedstawiających różne osoby.

Prace uczniów można oglądać na stronie internetowej CZP nr 2.

Zajęcia trwały 1,5 godziny zegarowej.

Wyżej wymienione zajęcia zostały włączone do stałej oferty dydaktycznej zajęć na „MOTODROMIE”.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO "ODBLASKOWA ŁÓDŹ"


I Miejsce: SP 164

II Miejsce: SP 79 i SP 23

III Miejsce: SP 23 i SP 79


Wyróżnienia:

SP 38, SP 30, SP 56, SP 34, SP 56


Relacja z lekcji otwartej w ramach projektu ,,Odblaskowa Łódź’’


           Projekt ,,Odblaskowa Łódź’’ nadal trwa. Do końca roku szkolnego nauczyciele miasteczka ruchu drogowego Motodrom prowadzą lekcje otwarte dla uczniów szkół podstawowych. W trakcie zajęć dzieci poznają jak skutecznie oznaczać odzież by być widocznym na drodze i bezpiecznie poruszać się w ruchu drogowym.

          Ciekawe prezentacje, praktyczne ćwiczenia a nawet tworzenie indywidualnych projektów odblaskowych ubrań sprawiają iż nauka jest dobra zabawą a dzieci chętnie angażują się w realizowane zadania. 

 

Miasteczko Ruchu Drogowego Motodrom to jeden z obiektów podlegających pod Centrum zajęć Pozaszkolnych nr 2, w którym wiedzę na temat Wychowania Komunikacyjnego zdobywają dzieci i młodzież z Łodzi oraz jej okolic. Głównym zadaniem nauczycieli-instruktorów jest przekazywanie wiedzy na temat przepisów ruchu drogowego w sposób jak najbardziej przystępny i zrozumiały dla dzieci, a także przygotowanie ich do świadomego uczestniczenia w ruchu drogowym jako pieszych i rowerzystów. Kształtowanie nawyków podnoszących poziom bezpieczeństwa na drogach wśród dzieci powinno zaczynać się od najmłodszych lat. Dlatego też zajęcia w naszej placówce przeznaczone są dla dzieci w różnym wieku. Dzieci w wieku przedszkolnym zapoznają się z bezpiecznym zachowaniem pieszego na drodze, natomiast starsze dzieci oraz młodzież zdobywają wiedze potrzebną do uzyskania "pierwszego prawa jazdy" czyli karty rowerowej. 

Obiekt dysponuje nowoczesnym budynkiem z salami lekcyjnymi wyposażonymi w komputer oraz projektory multimedialne co wzbogaca formę prowadzonych zajęć oraz wpływa na wysoką jakość kształcenia. Zdobyte wiadomości dzieci mogą zastosować w praktyce podczas jazd rowerowych odbywających się na specjalnie do tego przygotowanych w obrębie obiektu trasach z sygnalizacją świetlną. Dodatkowym atutem miasteczka jest jego lokalizacja na skraju Parku Poniatowskiego przy ulicy Parkowej 1. Duże zainteresowanie i radość dzieci budzą zawsze liczne wiewiórki, które zamieszkują drzewa znajdujące się na terenie Motodromu. Tak więc lekcje wychowania komunikacyjnego to nie tylko jazda na rowerze, ale też i kontakt z przyrodą.

 

 

Placówka organizuje liczne konkursy plastyczne związane z działalnością placówki oraz coroczną "Roweradę na wesoło", w której dzieci zmagają się z zadaniami teoretycznymi i praktycznymi z wiedzy o ruchu drogowym i walczą o wspaniałe nagrody rzeczowe.
Motodrom poszerza nie tylko świadomość najmłodszych z zakresu Wychowania Komunikacyjnego, ale wraz z ŁCDNiKP w Łodzi jest organizatorem szkoleń dla nauczycielami.

W tym roku placówka patronuje kampanii "Odblaskowa Łódź" promującej prawidłowe oznaczanie odzieży przez pieszych i jednocześnie zwiększającej ich bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Na początku tego roku szkolnego łódzkie pierwszaki zostały obdarowane odblaskowymi gadżetami teraz czekamy na zakończenie konkursu plastycznego, którego laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, a zwycięski plakat będzie promował kampanię na Citylight’ach oraz ekranach w MPK.

KONKURS !!!!


Zapraszamy do Konkursu Plastycznego 
„Odblaskowa Łódź’’


Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 ma przyjemność być koordynatorem kampanii  „Odblaskowa Łódź” promującej prawidłowe oznaczanie odzieży przez pieszych i jednocześnie zwiększający ich bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

W ramach projektu na początku tego roku szkolnego łódzkie pierwszaki zostały obdarowane odblaskowymi gadżetami teraz przyszedł czas aby zrobić kolejny krok - konkurs plastyczny. Jego Uczestnicy będą walczyć nie tylko o nagrody rzeczowe. Zwycięski plakat będzie promował kampanię na Citylight’ach oraz ekranach w MPK. 

Jeśli jesteś uczniem szkoły podstawowej IV-VIII masz wyobraźnię i pomysł na plakat, w którym nie zabraknie odblasków, zapraszamy do zabawy. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny poniżej.


>>REGULAMIN<<Partnerzy

Nowy baner polskiNowy baner polskiNowy baner polski

CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR2 W ŁODZI, ŁÓDŹ, UL. SOPOCKA 3/5 TEL./FAX (42)684-24-87
OBIEKT-SPORTOWO DYDAKTYCZNY, UL. ZJEDNOCZENIA 1 TEL. (42)684-24-87
MŁODZIEŻOWE MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO (MOTODROM), UL.PARKOWA 1 - 606 546 100

Copyright © 2011 Centrum Zajęć Pozaszkolnych Sopocka
strony internetowe łódź